مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه پیام نور / معدل 13.59

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  داده پردازی رسپینا
  حقوق/ کارشناس امور قراردادها
 • مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  ایران نارا
  مالی و حسابداری/ کارشناس عقد قراردادها و وصول مطالبات بانکها
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  پویندگان حساب
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • آذر ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۸
  عاملیت 1843 سایپا یدک
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن حسابداران خبره
 • دوره قوانین بیمه و مالیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره اصول نامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار crm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار bpm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن حسابداران خبره
 • دوره قوانین بیمه و مالیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره اصول نامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com