مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1395
  دیپلم رياضى فيزيك

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE
https://.com