مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 16

دانش تخصصی

 • پایگاه داده sql
  80% Complete
  عنوان مدرک: Sql Database fundamental
 • برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک: Software development fundamental
 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک: Programmig in HTML5 with Javascript and css 3
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک: Mvc 6and Entity Frameworke 7

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: sql database
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک: Software development

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Elementary
دانش تخصصی
 • پایگاه داده sql
  80% Complete
  عنوان مدرک: Sql Database fundamental
 • برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک: Software development fundamental
 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک: Programmig in HTML5 with Javascript and css 3
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک: Mvc 6and Entity Frameworke 7
https://.com