مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاهپزشکی /دانشگاه ارومیه / معدل 12.13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  جهادکشاورزی
  کارشناس ناظر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مربی طرح بسیج همگام با کشاورزی
 • 1393
  مربی آموزشی کشاورزی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مقاله نویسی
 • آموزش
 • تدریس
 • فعالیت های آزمایشگاهی
 • گشت علمی
 • بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl 1,2
 • بیماری شناسی گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آفات و بیماری های گیاه و علف های هرز و سم شناسی
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تفسیر عکس های هوایی
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک: شناخت gps و تهیه نقشه کاداستر
 • production
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic physiology and Advances in modern fruit production

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl 1,2
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک: gps و تهیه کاداستر

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl 1,2
 • بیماری شناسی گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آفات و بیماری های گیاه و علف های هرز و سم شناسی
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تفسیر عکس های هوایی
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک: شناخت gps و تهیه نقشه کاداستر
 • production
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic physiology and Advances in modern fruit production
https://.com