مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور / معدل 12.52

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت انهار
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه و کنترل اسناد و مدارک مهندسی

  توضیحات: اینجانب ابتدا به ساکن به عنوان کارشناس واحد DCC مفتخر به همکاری با شرکت انهار شدم سپس بعد از گذشت 5 ماه و با توجه به پیشرفتی که داشتم و شرایطی که برای سازمان فراهم شد توانستم وارد بحث کنترل پروژه هم بشوم و در این واحد به عنوان کارشناس کنترل پروژه وظایف تهیه گزارش های ماهیانه،هفتگی و روزانه ، به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه در نرم افزار پریماورا به صورت هفتگی ،ثبت صورت وضعیت های پیمانکاری ، کنترل اسناد و مدارک مهندسی و هماهنگی با کارفرمای پروژه طبق پروسیژر ، به روزرسانی پیشرفت پروژه در بخش مهندسی را به عهده داشتم. قبل از شرکت انهار یک سال در پروژه ایران مال در واحد DCC پروژه مشغول به کار بودم.

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  ایران مال
  مهندسی صنایع/ کارشناس واحد DCC

پروژه ها

 • 1394
  ایستگاه تقویت فشار گاز نائین- دهشیر
  کارشناس کنترل پروژه و DCC
 • 1393
  ایران مال
  کارشناس کنترل مدارک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCM
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com