مختصری از من

با توجه به رشته تحصيلي و سوابق در زمينه مشاوره و كنكور علاقه مندي وهمكاري خود را براي اشتغال در زمينه مربوطه اعلام ميدارم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  دکتری پزشكي
  گرایش پزشكي /دانشگاه ازاد اسلامي

پروژه ها

 • 1394
  برگذاري ٢دوره اردوي نوروزي گاج
  مشاور

  توضیحات: مشاور خصوصي
  همكاري با اقاي حسيني راد مدرس رياضي گروه اموزشي حكيمف
  همكاري با اقاي دربان مشاور اموزشگاه كمال انديشه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com