مختصری از من

با اکثر سیستم های رزرواسیون کار کردم _ در زمینه پرواز چارتری ، تور ، هتل دراکثر مسیرهای آسیایی تسلط کامل دارم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم صنایع شیمیایی
  /دانشگاه ولی عصر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  الیت سیر
  کانتر خارجی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  همنواز
  کانتر خارجی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com