مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی تربیت معلم
  گرایش علوم تربیتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ورد و اکسل

ابزار و نرم افزار

 • پاورپوینت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ورد و اکسل
https://.com