مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
    گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه آزاد اسلامی
https://.com