مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 13.63

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرتهران
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: کنترل پروژه- محاسبه درصد پیشرفت پروژه- برنامه ریزی و زمانبندی

پروژه ها

 • 1395
  پروژه المپیک
  کارشناس کنترل پروؤه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کمک به شرکت در زمینه زبان خارجه وبرقراری ارتباط به صورت انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com