مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مهندسی مکانیک /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16.31

پروژه ها

 • طراحی، تحلیل و ساخت مکانیزم کمکیار سالمندان جهت برخاستن
  پروژه کارشناسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • یک سال مسئول تشکل دفتر فرهنگی دانشکده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ماشین ابزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ماشین های آبی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریخته گری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سییستم های هیدرولیک و پنوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • mastercam (کد نویسی cnc)
  60% Complete
  عنوان مدرک: واحد درسی
 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک: واحد درسی
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ماشین ابزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ماشین های آبی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریخته گری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سییستم های هیدرولیک و پنوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com