مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
  گرایش فضایی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) / معدل 15
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Sliding Mode Active Vibration Control and Three Axis Attitude Control using Four Reaction Wheels, International Journal of Computer Applications
 • 1395
  سرکوب فعال ارتعاشات و کنترل وضعیت فضاپیمای انعطاف‌پذیر بوسیله چهار چرخ عکس‌العملی در حضور گشتاور اغتشاشات خارجی، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
 • 1395
  کنترل وضعیت فضاپیمای انعطاف‌پذیر و کنترل فعال ارتعاشات با استفاده از کنترل مود لغزشی، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی موتورهای الکتریکی
 • کنترل وضعیت ماهواره

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی
 • STK
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com