مختصری از من

به عنوان شخصی علاقه مند به رشته مهندسی صنایع و حوزه های مرتبط با آن به صورت حرفه ای در زمینه برنامه ریزی تولید و مواد ، بهبود و بهره وری ، مدیریت تولید و عملیات و نرم افزارهای مرتبط با آن فعالیت میکنم . خیلی راغب هستم تا با افراد کاربلد و علاقه مند کار کنم و بعبارتی ساده تر از کار کردن در محیطی که محرک علمی و عملی من باشه لذت می برم . ارائه فیدبک های مناسب که نشون دهنده موفقیت در کار هست رو می پسندم و از سخت کوشی و باهوش بودن آدمای دور و اطرافم که سعی کنن یه مسئله رو با قدرت ذهنی و تیمی بالا حل کنن لذت می برم. آخرش این که فلسفه ام در تولید اینه که مدیریت هنرمندی است ، سیستم یکپارچگی است و تولید سلاح رقابتی است .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی صنایع /دانشگاه علوم و تحقیقات ( دانشگاه آزاد واحد ساوه ) / معدل 16
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه پیام نور مرکز ساوه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پارس فنر
  مهندسی صنایع/ - سرپرست کنترل تولید

  توضیحات: تهیه نمودارهای تحلیلی و کنترل منابع در اختیار واحد تولید از نظر ماشین آلات ، مواد ، نیروی انسانی ، متدهای اجرایی و آنالیز و بررسی تحقق برنامه های برنامه ریزی شده

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پارس فنر
  مهندسی صنایع/ - رئیس مهندسی صنایع

  توضیحات: آنالیز ، تحلیل و تصمیم سازی در خصوص مسائل مربوط به برنامه ریزی ، بهره وری ، تولید ، مصرف مواد ، تولید ، مدیریت انرژی و ...

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پارس فنر
  مهندسی صنایع/ - نماینده برنامه ریزی

  توضیحات: حضور در جلسات رسمی درون و برون سازمانی به عنوان نماینده واحد برنامه ریزی تولید

 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۲
  سینا کاشی
  مهندسی صنایع/ - کارآموز برنامه ریزی تولید و مواد

  توضیحات: بررسی OPC و FPC تولید محصولات در خطوط تولید کاشی ، سرامیک ، چینی بهداشتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله Using A Productive Human Resources Performance Measurement and Appraisal Model on Job-Shop Environment With Make To Order (MTO) and Make To Stock (MTS) strategy در مجله Journal of Current Research in Science
 • 1395
  حضور در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت و چاپ و ارائه مقاله حل مدل هاي فازي غیرخطی به کمک الگوریتم دسته جمعی پرندگان PSO
 • 1395
  حضور در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت و چاپ و ارائه مقاله شناسایی محورهاي اساسی فرآیند مدیریت منابع انسانی و محاسبه بهره وري نیروي انسانی در محیط هاي تولید کارگاهی با استفاده از چرخه بهره وري
 • 1394
  حضور در کنفرانس بین المللی کاربرد فناوري هاي نوین در علوم مهندسی و ارائه و چاپ مقاله مدلی براي اندازه گیري و ارزیابی عملکرد نیروي انسانی در محیط هاي تولیدي کارگاهی با استراتژي ساخت براي سفارش ئ ساخت براي انبارش
 • 1394
  حضور در کنفرانس نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و ارائه و چاپ مقاله طراحی مدلی به منظور افزایش بهره وري با استفاده از تکنیک هاي اثربخشی کلی تجهیزات OEE و نقشه برداري جریان ارزش VSM
 • 1394
  حضور در کنفرانس نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و ارائه و چاپ مقاله روشی جهت بهبود اثربخشی کلی تجهیزات OEE با استفاده از تکنیکهاي میانگین مدت زمان بین خرابی ها MTBF و میانگین زمان تعمیر خرابی MTTR

پروژه ها

 • 1395
  زمانسنجی ماشین رولینگ
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: انجام زمانسنجی براساس روش Stop Watch و ارائه نتایج به صورت جدول دو متغیره

 • 1395
  ارائه شاخص های تعمیراتی MTTF
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: ارائه شاخص میانگین مدت زمان تعمیر تا خرابی جهت کمک به مدیریت فنی برای شناخت میانگین Uptime بودن ماشین آلات پس از هر خرابی

 • 1395
  زمانسنجی ماشین دریلینگ
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: انجام زمانسنجی براساس روش Stop Watch و ارائه نتایج به صورت جدول دو متغیره

 • 1395
  ارزیابی عملکرد کارکنان تولیدی
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: ارائه روشی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان با توجه به نوع محیط کاری و استفاده از تکنیک های مختلف جهت محاسبه شاخص فوق

 • 1394
  زمانسنجی ماشین اره نواری
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: انجام زمانسنجی براساس روش Stop Watch و ارائه نتایج به صورت جدول دو متغیره

 • 1394
  زمانسنجی ماشین دریل ستونی
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: انجام زمانسنجی براساس روش Stop Watch و ارائه نتایج به صورت جدول دو متغیره

 • 1394
  محاسبه اثربخشی کلی تجهیزات OEE
  مدیر اجرایی

  توضیحات: ارائه شاخص های در دسترس بودن ، عملکرد و کیفیت براساس هر ایستگاه و شناسایی ماشین آلات کم بازده و تحلیل و مقایسه شاخص فوق با کلاس های جهانی جهت ایجاد انگیزش در سازمان در جهت حرکت به سوی TQM ، TPM و Self controling

 • 1393
  نقشه برداری جریان ارزش وضعیت فعلی
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: بررزسی وضعیت فعلی گردش مواد و اطلاعات در سازمان و شناسایی و ارائه راهکارهای بهبود در تولید

 • 1393
  زمانسنجی ماشین برش
  سرپرست اجرائی

  توضیحات: انجام زمانسنجی براساس روش Stop Watch و ارائه نتایج به صورت جدول دو متغیره

 • 1393
  ارائه شاخص های تعمیراتی MTBF و MTTR
  مدیر اجرایی

  توضیحات: بسترسازی و ایجاد قابلیت محاسبه میانگین مدت زمان بین خرابی ها MTBF و میانگین مدت زمان تعمیر خرابی MTTR به عنوان دو شاخص مهم در بررسی عملکرد نگهداری و تعمیرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • مدیریت و برنامه ریزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • بهره وری و عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • عملکرد و بهره وری منابع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSProject
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: موضوع پایان نامه
 • ارزیابی اقتصادی پروژه ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: Comfar III
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • تولید و عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO TS 16949
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 14001
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: OHSAS 18001
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 19011
 • تصمیم گیری و تصمیم سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Problem Solving
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: ممیزی محصول براساس روش SQFE
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: زمان سنجی براساس روش های MOST - MTM - Stop Watch

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL I , II
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL I , II
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL I , II
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL I , II
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSProject
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک: comfar III
 • برنامه نویسی بر اساس روش های OR
  60% Complete
  عنوان مدرک: GAMS
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک: Arena

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • مدیریت و برنامه ریزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • بهره وری و عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • عملکرد و بهره وری منابع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSProject
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: موضوع پایان نامه
 • ارزیابی اقتصادی پروژه ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: Comfar III
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • تولید و عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO TS 16949
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 14001
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: OHSAS 18001
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO 19011
 • تصمیم گیری و تصمیم سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Problem Solving
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: ممیزی محصول براساس روش SQFE
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: زمان سنجی براساس روش های MOST - MTM - Stop Watch
https://.com