مختصری از من

متعهد به انجام امور کار و دارای روحیه خوب جهت فعالیت در شغل مربوطه و همچنین وجدان کاری

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه نجف آباد اصفهان / معدل 17.5

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری، ورزشی، فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • rando (راندو)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • rando (راندو)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com