مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش جوشکاری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵
  پیش خوان دولت
  مالی و حسابداری/ کارمند

  توضیحات: کاربر دفتر پیش خان دولت

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش
https://.com