مختصری از من

اینجانب فردی کوشا هستم و همیشه به دنبال کسب تجارب گوناگون هستم و خصلتی که دارم این است که اگه کاری به بنده محول شود تا پایان وقت اداری همان روز آن کار انجام میدهم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حقوق قضایی
  گرایش ثبت /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه اقتصاد ایرانیان
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com