مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
  گرایش سازه فضایی /دانشگاه پژوهشگاه هوا فضا / معدل 17.53
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مکانیک
  گرایش نیروگاه /دانشگاه عباسپور سابق شهید بهشتی کنونی / معدل 16.54

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  چاپ دو مقاله علمی پژوهشی در مجله مهندسی مکانیک تربیت مدرس ارائه یک مقاله در چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضا

پروژه ها

 • 1394
  تحلیل قابلیت اطمینان پوسته fml
  همکار تحقیقاتی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار المان محدود آباکوس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کتیا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی c++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com