مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی امور گمرکی
  گرایش مدیریت /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت رایاسان
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ سرپرست

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com