مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه آزاد -واحد تهران شمال / معدل 1556

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت گلدیران
  بازاریابی و فروش/ مدیر محصول تجاری
 • بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت گلدیران
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی
 • بهمن ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت گلدیران
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • شهریور ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۶
  شرکت گلدیران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • خرداد ۱۳۷۴ تا شهریور ۱۳۸۳
  شرکت الرمس-نماینده سونی در ایران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فیلم سینمایی-شنا-فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مترجمی
https://.com