مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش بدون گرایش /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 16.37

پروژه ها

 • 1395
  تحقیق بر کوره ها و سوخت رسانی توسط نرم افزار هایسیس
  نویسنده
 • 1395
  بررسی کنترلر های pid
  نویسنده

افتخارات

 • 1395
  کسب مقام سومی در مسابقات شبیه سازی صنایع شیمیایی شمال غرب کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت فلات قاره
 • اشنایی با ابزار دقیق و سیستم های کنترلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با فرایند های پتروشیمی و شبیه سازی فرایند ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مبانی کنترل فرایند و علاقه به مبانی کنترل سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با فرایند تولید فیبر و نئوپان و گذراندن دوره کار اموزی در کارخانه پارس نئوپان مازندران
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کامل بر نرم افزار اسپن هایسیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره هایسیس شرکت فلات قاره
 • نرم افزار افیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی کاربا نرم افزار pipeflow
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با نرم افزار pdmsمحیط پایپینگ
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی کار با محیط autocad 2d
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت فلات قاره
 • اشنایی با ابزار دقیق و سیستم های کنترلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با فرایند های پتروشیمی و شبیه سازی فرایند ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مبانی کنترل فرایند و علاقه به مبانی کنترل سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با فرایند تولید فیبر و نئوپان و گذراندن دوره کار اموزی در کارخانه پارس نئوپان مازندران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com