مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه مدیریت و برنامه ریزی.تهران. دوره روزانه / معدل 16.1

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان. مایکروسافت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com