مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه پیام نور شیراز / معدل 1530

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت پویارهیافت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • آذر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت افق
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ سرپرست خدمات پس از فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com