مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی اراک

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  آزمایشگاه تشخیص اعتیاد و آزمایشگاه تشخیص طبی
  کارشناس آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  1. Essential elements content of hen egg-white in Markazi province (Iran) 2. Determination of heavy metals in albumen of hen eggs from the Markazi Province (Iran) using ICP-OES technique 3. Investigation of heavy metal contents in infusion tea samples of Iran 4. Antibacterial Activity of Glycyrrhiza Glabra Roots against Food-borne Pathogenic Bacteria

دانش تخصصی

 • آزمون های میکروبیولوژی (افتراقی، تشخیصی)، کنترل کیفی، الایزا. TLC.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم‌افزارهای اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزمون های میکروبیولوژی (افتراقی، تشخیصی)، کنترل کیفی، الایزا. TLC.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com