مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA
  گرایش اجرایی /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدوین و چاپ دو مقاله در روزنامه فرصت امروز با موضوعات سازمان های هلدینگ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • صنعت خودرو و قطعه سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صنعت خودرو و قطعه سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com