مختصری از من

در زمینه پشتیبانی نرم افزار تقریبا 3 سال سابقه کار دارم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶
  آسان فناوران همراه رامان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول دفتر و پشتیبان نرم افزار
 • فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  پاسکال سیستم پویا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس استقرار و پشتیبانی

  توضیحات: پیاده سازی و پشتیبانی سایت های:
  شرکت سیمان هرمزگان
  دانشگاه آزاد فلاورجان
  دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  پتروشیمی خلیج فارس
  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
  و ...

پروژه ها

 • 1394
  علوم پزشکی مازندران
  طراحی سایت
 • 1394
  و ......
  پیاده سازی سایت و پشتیبانی
 • 1393
  تاسیسات دریایی
  طراحی سایت
 • 1393
  پتروشیمی خلیج فارس
  طراحی سایت
 • 1393
  دانشگاه علوم پزشكي جهرم
  طراحی سایت
 • 1393
  علوم پزشکی بیرجند
  طراحی سایت
 • 1393
  شرکت سيمان هرمزگان
  طراحی سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C
 • برنامه نویسی C1
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C1 - Windows Forms

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com