مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  رستافن
  مهندسی برق/ کدنویس FPGA
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۴
  الکام توسعه آماد
  مهندسی برق/ کارشناس الکترونیک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • سه دوره تدریس AVR ، ساخت اتاقک کنترل دما با استفاده از کنترلر فازی ، پیاده سازی الگوریتم ژنتیک روی FPGA

افتخارات

 • کسب مدال برنز در مسابقات کیوکوشین استان فارس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Xilinx ISE Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • modelsim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MPLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quartus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com