مختصری از من

به انجام برنامه ریزی و گردهم آوردن نیروها و رهبری آنها علاقه دارم. رشته ام را خیلی دوست دارم و علاقه مندم در این زمینه فعالیت کنم. در فعالیت هایم کوشا هستم و حس مسئولیت پذیری بالایی دارم و هدف گروه را هدف خودم میدانم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و هنری. سابقه ی بازیگری تئاتر.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com