مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم معماری
  گرایش ارشیتکت /دانشگاه پردیس / معدل 1378

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت طبیت سبز پردیس
  مالی و حسابداری/ سرپرست
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  ایمن ارامش ایرانیان
  سرشیفت
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  پلیس مهاجرت و گذرنامه
  مالی و حسابداری/ مسئول خرید

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com