مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / معدل 13

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت خدمات بیمه ایران - پشتوانه آینده سازان
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: 12
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: 12
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com