مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    فوق دیپلم برق
    گرایش برق صنعتی /دانشگاه مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرکرد / معدل 15
https://.com