مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق خصوصی وقرار دادها /دانشگاه آزاد اسلامشهر / معدل 16.54

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت کیمیا صنعت آرادان
  حقوق/ مشاور حقوقی

  توضیحات: تنظیم قرارداد های شرکت و تنظیم دادخواستهای حقوقی و پیگیری مطا لبات معوقه و وصول مطا لبات و طرح دعاوی در مراجع حقوقی وکيفري

 • خرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  دفتر خانه اسناد رسمی
  حقوق/ تدوین متون حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • حقوق تجارت وحقوق ثبت و امور مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حقوق

ابزار و نرم افزار

 • office2013
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق تجارت وحقوق ثبت و امور مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حقوق
https://.com