مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی ریاضی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به مدت 1سال
 • 1394
  تدریس خصوصی ریاضی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به مدت 1سال

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com