مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع-صنایع /دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا / معدل 16.3

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com