مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه پیام نور واحد تهران / معدل 17
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 14.88

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس ناظر عملیات خاکی، راهسازی و محوطه

  توضیحات: با توجه به وسعت پروژه و سابقه قبلی، پس از اتمام خدمت سربازی مجددا در این شرکت و در قسمت عملیات خاکی و راهسازی و محوطه سازی مشغول شدم که همچنان ادامه دارد.

 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس دفتر فنی و اجرا

  توضیحات: واحدی از فعالیت های این شرکت، پروژه بزرگ و بین المللی سرزمین ایرانیان واقع بر رود شور است.
  مجتمعی تفریحی، گردشگری، آموزشی، فرهنگی، اقامتی و ورزشی در سطح کلاس بین المللی و در وسعت 1400 هکتار. در سمت کارشناسی دفتر فنی و اجرای ابنیه و فاز دو معماری به فعالیت در آن شرکت می پرداختم.

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت پرمافرم
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس و ناظر اجرا

  توضیحات: حوزه فعالیت شرکت در زمینه طراحی و اجرای فاز دو معماری و همچنین محوطه سازی و مرمت، نوسازی و بازسازی بناهای فرسوده و قدیمی بوده که در زمان وقت به عنوان کارشناس بر فعالیت های آن موسسه ناظر بوده و انجام وظیفه مینمودم.

 • خرداد ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۸۹
  پروژه قو الماس خاورمیانه
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس ناظر

  توضیحات: به عنوان ناظر در گروه پیمانکاری معماری داخلی و نازک کاری این پروژه مشغول به کار بودم.

 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت آمار اندیشان ارشیا
  کارشناس امور دفتری

  توضیحات: فعالیت این شرکت در زمینه انجام طرح های کلان آماری و مدیریتی می باشد که به دلیل تسلط بر نرم افزار های متنوع و روابط دفتری مناسب، با ایشان همکاری داشته ام.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com