مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  مرکز آسایش
  پزشکی درمانی/پرستاری// روانشناس

  توضیحات: برگزاری 100جلسه گروه درمانی با مددجویان
  انجام مصاحبه با مددجویان به مدت 2سال

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com