مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی موسیقی
    گرایش رهبر ارکستر،آهنگسازی ، تنظیم /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۲

سوابق آموزشی پژوهشی

  • آموزش و تدریس در بسیاری از آموزشگاهها برگزاری سمینارهای درک و دریافت موسیقی و ریتم شناس در دوره های مختلف
https://.com