مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش در طراحی جامدات /دانشگاه نجف آباد / معدل 15.52

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • سالید ورک(solidwoeks)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش شهرداری اصفهان
 • آباکوس(ABAQUS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com