مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ادبیات
  گرایش زبان فرانسه /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 16.57

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  کشتیرانی رویال باختر کیش
  کارشناس امور مناقصات

  توضیحات: کارشناس امور مناقصات
  سرپرست دبیر خانه و آرشیو فنی

 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت گردشگری چالدره
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۱
  سازه ماندگار مایان
  مسئول دفتر/ کمک حسابدار و مسئول دفتر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به یادگیری در زمینه حسابداری، ورزش،زبان های خارجه،نرم افزارهای منابع انسانی،حسابداری و ...

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبه به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Portal
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوماسیون اداری
 • امور مربوط به مناقصه و مزایده
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Portal
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوماسیون اداری
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افراز هلو

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: R &R2
 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد ادبیات زبان فرانسه
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبه به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Portal
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوماسیون اداری
 • امور مربوط به مناقصه و مزایده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com