مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  معماران محیط(دکتر رامین مدنی)
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معماری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com