مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی کارون / معدل 14
 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی خوزستان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت نگین آسانسور اهواز
  مسئول دفتر/ مسول استاندارد و راه اندازی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجتمع چاپ و تبلیغات پان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • شهریور ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  شاتل - اینترنت پر سرعت
  بازاریابی و فروش/ فروش

  توضیحات: به علت عزل مدیریت شرکت و ورشکستگی ایشان قادر به ادامه همکاری با ایشان نبودم.

 • مهر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۴
  فروشگاه شخصی
  فروش

  توضیحات: فروشگاه و کسب و کار شخصی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتاب
 • شنا
 • سفر
 • فعالیت های گروهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Sale (فروش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com