مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: از موسسه مشاوران روشنگر فردای ایرانیان تهران
https://.com