مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش دریا /دانشگاه دانشگاه گیلان / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • عکاسی
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • زیست شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • ریاضی فیزیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • ریاضی فیزیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com