مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش زلزله /دانشگاه آزاد کرمانشاه / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com