مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مالی /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  مدرسان شریف
  بازاریابی و فروش/ مشاور ثبت نام
 • مهر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نور سپیدان
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • بهمن ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نور شیراز
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com