مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش سازه های هیدرولیکی /دانشگاه تبریز / معدل 16.39
https://.com