مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی (Information Systems)
  /دانشگاه شفیلد انگلستان / معدل 72
 • 1373 تا 1378
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 13.13
 • 1369 تا 1372
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پویاپخش (شرکت پخش رشد)
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت آلپاپخش (شرکت پخش آماده لذیذ)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فناوری اطلاعات و توسعه سازمان
 • آذر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  گروه سرمایه گذاری رامان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ عضو تیم کسب و کار
 • شهریور ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۹۰
  تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رئیس بخش نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی
 • آذر ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۴
  تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس ارشد نرم افزار
 • شهریور ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۱
  همتا رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار - پاره وقت
 • اردیبهشت ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۸۱
  انتشارات آستان قدس رضوی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: IELTS 6.5
https://.com