مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مدیریت
    گرایش دولتی /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16.26

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    شرکت مهندسین مشاور نیکو
    مسئول دفتر/ کارمند اداری
https://.com