مختصری از من

اینجانب ازسال 1376 تاکنون به مدت 19 سال درکارهای مختلفی ازجمله محاسبه قیمت تمام شده ، ارائه صورتهای مالی وحسابداری ، تنظیم اظهارنامه ودفاترقانونی ، ایجادوارائه کدینگ وسرفصلهای حسابداری باتوجه به نیازمدیران ، تهیه وتنظیم کاربرگهای تولیدوفروش ، مدیریت منابع انسانی ، محاسبه حقوق ودستمزد ، مدیریت اداری وپرسنلی ، مدیریت انباروسیستم های مرتبط باانبارداری ، ایجادسیستم مکانیزه فروش وانبارداری ، تنظیم برنامه تولید و... آشنائی ومهارت کامل رابدست آورده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی مدیریت اموربانکی
  /دانشگاه آزاداسلامی واحدجنوب تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  صنایع چوب بدیع
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی واداری

  توضیحات: ازابتدای تاسیس انجام کلیه امورمالی وحسابداری وسرپرستی پرسنل به عهده اینجانب میباشد.

 • دی ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۷
  نماپلاست رباط
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی

  توضیحات: ازابتدای تاسیس شرکت به مدت 5 سال سرپرستی مالی رابعهده داشتم

 • مهر ۱۳۷۸ تا بهمن ۱۳۸۳
  پویاپلیمرتهران
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی

  توضیحات: بعنوان حسابداراستخدام شدم وبعدازگذشت مدت زمان کوتاهی به عنوان مدیرمالی وسرپرست حسابداری انتخاب شدم .

 • فروردین ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۷۸
  خدمات هوائی جهان پدیدار
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: شروع کاردربخش حسابداری وآشنائی وانجام کلیه امورحسابداری

 • فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۷۶
  صنایع چوبی رز
  مالی و حسابداری/ صندوقدار

  توضیحات: صندوقداری وآشنائی باحسابداری درحین تحصیل

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • پارس سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com