مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مدیریت ساخت /دانشگاه آزاد شیراز
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه علوم تحقیقات فارس / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  قرارگاه خاتم - موسسه الهادی
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرا - مسئول کنترل کیفیت کارگاه

  توضیحات: کارشناس اجرائیات در شاخه راهسازی و ابنیه بتنی و عملیات خاکی
  مسئول کنترل کیفیت QC کارگاه و همچنین آشنایی با کنترل پروژه

پروژه ها

 • 1394
  قطعه 3 راه آهن گلگهر سیرجان شیراز کارگاه استهبان
  کارشناس اجرا و مسئول QC

  توضیحات: کارشناس اجرائیات قسمت ابنیه بتنی و سنگی
  تجربه کار در زمینه های پی کنی و قالب بندی و آرموتوربندی و بتن ریزی
  تجربه کار در زمینه ی عملیات خاکی
  تجربه کار بعنوان کنترل کیفیت

افتخارات

 • 1394
  تقدیرنامه به دلیل حسن انجام وظیفه و شایستگی کارگاه راه آهن استهبان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • دوره های HSE و HSE-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی
 • بازرسی جوش VT
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD - etabs - excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک وزارت علوم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره های HSE و HSE-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی
 • بازرسی جوش VT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com