مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com